Kompetencje i kwalifikacje - masz czym się pochwalić?

Zacznijmy od zdefiniowania tych dwóch pojęć, co znacznie ułatwi dalsze ich rozważanie.

Kwalifikacje zawodowe to zarówno wiedza, jak i umiejętności, które są potrzebne do wykonywania określonego zawodu. Dzięki odpowiednim umiejętnościom, a także cechom psychofizycznym możesz wykonywać zadania, które należą do Twojej specjalności. Pracodawcy o Twoich kwalifikacjach dowiadują się z reguły z różnych dyplomów, zaświadczeń czy świadectw.

Co ważne, nie tylko dzięki ukończonej szkole możesz uzyskać pożądane kwalifikacje, ale także wykonując odpowiednie kursy lub praktyki.

Sumując, kwalifikacje to wiedza, umiejętności, wykształcenie i doświadczenie niezbędne do wykonywania określonej profesji. Mają one wymiar formalny i modyfikują się poprzez zmiany w Twoim otoczeniu.

Kompetencje zawodowe to zdolności indywidualne, poznawcze, predyspozycje zawodowe, takie jak umiejętność komunikacji, umiejętność pracy w grupie, elastyczności, umiejętność przystosowania się do zmian i podejmowania ryzyka, a przede wszystkim umiejętność wykorzystywania zdobytych kwalifikacji

Można więc stwierdzić, że kwalifikacje to efekty uczenia się, które są udokumentowane np. poprzez dyplom z tytułem stopnia naukowego czy zdobyte w czasie szkolenia umiejętności, natomiast kompetencje to zdolność przyswajania wiedzy i poprawnego jej wykorzystania, doświadczenie zawodowe, radzenie sobie w odpowiednich sytuacjach, a także umiejętności poznawcze, fizyczne itd.

W czasie ubiegania się o pracę, pracodawca z pewnością sprawdzi zgodność Twoich kwalifikacji z kompetencjami. Jeśli okażesz mu dyplom ukończenia studiów informatycznych, a nie potrafisz poradzić sobie z wykonaniem najprostszej strony internetowej oznacza to, że jesteś niekompetentny, a bez tego nie możesz wykorzystać swoich kwalifikacji.

Gdzie zdobywamy poszczególne etapy kwalifikacji?

 1. wykształcenie zdobyte w szkole podstawowej
 2. wykształcenie zdobyte w gimnazjum, liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i zasadniczej szkole zawodowej
 3. wykształcenie zdobyte w szkole policealnej i technikum
 4. wykształcenie zdobyte na wyższych studiach zawodowych, studiach magisterskich, studiach podyplomowych i studiach doktoranckich

Wyżej wymienione kwalifikacje to tylko te uzyskane z systemu szkolnego. Tak jak wcześniej zostało wspomniane, możesz nabyć je także poza szkołą, poprzez szkolenia, kursy czy praktykę. Tak więc wykwalifikowanego człowieka rozumiemy jako osobę wykształconą, posiadającą wiedzę i praktykę oraz uprawnienia do wykonywania określonego zawodu.

Nauka to podstawaNauka to podstawa, nie prześpij tego etapu. Przespałeś? To teraz masz podwójną pracę do wykonania - najpierw by dogonić innych, a dopiero potem by stać się lepszym.

Jak podnieść swoje kompetencje zawodowe?

Możemy wymienić kilka trudniejszych do określenia naszych zdolności indywidualnych – kompetencji. Określają one czy sprawnie, skutecznie zrealizujesz powierzone Ci zadania. Mają na to wpływ Twoje cechy charakteru i predyspozycje. Oto kilka z nich:

 • Motywacja – bez chęci do działania, nie będziesz przykładał się do wykonywanych zadań. Z pewnością motywacją jest pochwała od pracodawcy i wysoka płaca. Wykonując dane zadanie, myśl jednak o tym, co dzięki niemu możesz osiągnąć w przyszłości, np. czy dzięki już zdobytemu doświadczeniu, będziesz w stanie otworzyć własny biznes z szansą na szybki rozwój.
 • Ugodowość – oznacza to Twój stosunek wobec współpracowników. Jeśli jesteś ugodowy, to znaczy, że jesteś otwarty i przyjaźnie nastawiony do innych osób. Potrafisz przy tym postawić się na ich miejscu i ,,pójść im na rękę”, a także jesteś chętny do pomocy i współpracy. Z kolei, jeśli brak Ci tej cechy to oznacza, że jesteś krytyczny wobec innych i nie potrafisz współpracować. Postaraj się zrozumieć sytuację innych i działać tak, by uniknąć sprzeczek podczas pracy zespołowej.
 • Komunikatywność – to nie tylko przekazywanie informacji w prosty i zrozumiały sposób, a także umiejętność słuchania innych.
 • Asertywność – jeśli potrafisz wyrazić własne zdanie, broniąc swoich interesów, oznacza to, że jesteś asertywny. Oczywiście musisz pamiętać o tym, by oznajmiać to w sposób nie naruszający praw i uczuć innych osób.
 • Budowanie relacji – to, w jaki sposób budujesz relacje, ma duży wpływ na atmosferę panująca w pracy. Jeśli starasz się utrzymywać pozytywne relacje międzyludzkie, z pewnością praca zespołowa nie będzie stwarzała problemów w firmie.
 • Otwartość na doświadczenia i dążenie do rozwoju – otwarci na nowe doświadczenia są ludzie posiadający szerokie horyzonty, poszukujący nowych rozwiązań, które pomogą im szybciej wykonywać dane zadania. Jest to ogromną zaletą, gdyż w ten sposób nie jesteś osobą ograniczoną i zdobywasz więcej możliwości.
 • Sumienność – jeśli jesteś wytrwały, dobrze zorganizowany i ambitny, z pewnością zostaniesz doceniony przez pracodawcę. Sumienność to wysoko ceniona kompetencja. Osoby, które nie potrafią zaangażować się w swoją pracę, zostają szybko zastępowane przez lepszych, bardziej odpowiedzialnych pracowników.
 • Stabilność emocjonalna – jeśli jesteś opanowany i odporny na stres, realistycznie oceniasz, to co Cię otacza i jesteś pewny siebie, to jesteś osobą inteligentną emocjonalnie. Z kolei jeśli brakuje Ci tej cechy, warto nad nią popracować i starać się opanowywać trudne sytuacje, nie wpadając w panikę.
 • Odpowiedzialność – ważne, byś potrafił odpowiadać za swoje działania i był gotowy do ponoszenia za nie konsekwencji, nie tylko tych dobrych, ale też negatywnych. Gdy będziesz uczył się na błędach, uczyni Cię to silniejszym. Pracodawca doceni Twoją szczerość i to, że potrafisz przyznać się do winy.
 • Elastyczność – jedna z ważniejszych cech, która jest istotna dla pracodawców, ale też przy prowadzeniu własnej działalności. Ważna jest umiejętność przystosowania się do szybko zmieniających się warunków, bez zmian wysokiej jakości wykonywanych usług czy zadań.
 • Skierowanie na cel – jeśli wytrwale dążysz do realizacji celów np. awansu na wyższe stanowisko, dobrze planujesz i z zapałem przekraczasz wszystkie bariery, jest wielkie prawdopodobieństwo, że osiągniesz sukces zawodowy. A więc z dążeniem do celu wiąże się kolejna cecha – wytrwałość.
 • Dbanie o klienta – to podstawa każdego biznesu, bowiem to dzięki klientom Twoja firma się rozwija. Zainteresuj się więc potrzebami klientów, zrozum ich i spełnij oczekiwania najlepiej jak potrafisz.
 • Profesjonalizm – nie ważne co robisz, dla kogo i ile Ci ktoś za to zapłaci, rób to z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Tylko w ten sposób staniesz się bardziej szanowany i lepszy od konkurencji.

Podsumowując, pamiętaj, że zdobyte kwalifikacje podczas kursu, szkolenia czy studiowania to nie wszystko. Istotne są też inne umiejętności, takie jak powyższe (i nie tylko). Dzięki zdobytym kwalifikacjom, możesz pogłębiać swoje kompetencje. Wystarczy tylko chcieć.